Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 22.05.2024, 02:01

Осійський ЗЗСО

І-ІІІ ступенів

ім. Федора Потушняка

Категорії розділу
Головні події школи [228]
Важливе від МОН [30]
Методична робота школи [5]
Виховна робота [2]
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2021 » Липень » 9 » Наказ про підсумки методичної роботи закладу у 2020-2021 н.р.
16:56
Наказ про підсумки методичної роботи закладу у 2020-2021 н.р.

НАКАЗ

07.06.2021                                     с. Осій                                                 №58

 

Про підсумки методичної роботи в

2020/2021 навчальному році

 

Зміни в сучасній українській освіті вимагають від навчального закладу визначення нової мети навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах, мають на меті пошук шляхів активізації творчих здібностей учителя та учня  на засадах особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів. Ці проблеми і стали головним методичним завданням  методичної роботи нашого навчального закладу. Головна мета здійснення  методичної роботи – це зростання педагогічної майстерності, педагогічного колективу загалом і кожного зокрема. Найважливіші принципи, на основі яких здійснювалася методична робота у навчальному закладі – системність, зв'язок із життям, актуальність, науковість, наступність, творчий характер, урахування особливостей закладу, диференційований підхід до учнів, пошук найважливіших пріоритетних проблем і напрямів підвищення кваліфікації та форми роботи з учителями.

У 2020/2021 н. р. методична робота в закладі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти», а також відповідно до завдань визначених у наказі по школі №108  від 07.09.2020 р.   «Про  організацію    методичної роботи в школі в  2020/2021 н. р.»

У навчальному закладі була організована методична робота, основними завданнями якої були:

 • сприяння розвитку навичок самостійної робо­ти вчителя з метою безперервного підвищен­ня кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;
 • розвиток учительської творчості;
 • формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідної роботи;
 • покращення методичної під­готовки педагогічних кадрів;
 • розвиток аналі­тичних навичок, самоаналізу й самоконтролю діяльності;
 • вивчення стилю роботи вчителя, йо­го особистісних якостей і на цій основі створен­ня умов для професійного росту й оптимальної взаємодії з колективами здобувачів освіти, учителів, батьків.

  Методична служба у навчальному закладі являє собою ціліс­ну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів, систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

        Педагогічний колектив Осійського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Федора Потушняка почав працювати  над методичною проблемою «Створення сучасного освітнього середовища закладу як необхідної складової всебічного розвитку здобувачів освіти на основі інноваційної діяльності педагогічного колективу».

У 2020/2021 навчальному році методична робота була спрямована на вирішення таких завдань:

 • Формування змісту методичної роботи на основі інтеграції державних пріоритетів розвитку освітньої галузі, Концепції Нової української школи, суспільного запиту та індивідуальних професійних інтересів освітян.
 • Створення сприятливих умов для професійного розвитку педагогічних працівників навчального закладу згідно з пріоритетами державної політики в галузі освіти, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства й держави.
 • Поглиблення змісту  загальноосвітньої підготовки учнів  з окремих предметів навчального плану шляхом організації роботи факультативів, гуртків,  курсів  за вибором.
 • Забезпечення методичного супроводу та координації діяльності методичних служб навчального закладу із питань розвитку професійних компетентностей педагогів.
 • Підвищення якості знань учнів  з базових  предметів  навчального плану.
 • Здійснення моніторингових досліджень з проблем навчально-виховного процесу, інших актуальних питань освітньої галузі.
 • Популяризація вивчення іноземних мов.
 • Організація та підготовка педагогічних працівників щодо проведення ЗНО-2021 та моніторингу якості освіти.
 • Удосконалення  роботи з обдарованими учнями.
 • Підвищення  теоретичної,  методичної  та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи навчального закладу професійної адаптації молодого вчителя, шкільних МО учителів, проведення методичних тижнів. Забезпечення підготовки педагогічних кадрів до запровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, нових, оновлених та розвантажених програм, підручників, посібників.
 • Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед здобувачів освіти, батьківської громади, створення умов для реалізації  відповідних програм щодо розвитку особистості учнів,  враховуючи  соціальний запит та особисту зацікавленість дітей, батьків, педагогів.
 • Стимулювання  педагогів  до оволодіння  сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, забезпечення методичного супроводу, впровадження інновацій.
 • Забезпечення психолого-соціального супроводу навчально-виховного процесу, сприяння розвитку психолого-соціальної служби системи освіти, продовження упровадження інклюзивної освіти
 • Удосконалення  роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності   навчального закладу.
 • Забезпечення  роботи  науково-практичних семінарів з актуальних питань  навчання   і виховання школярів.
 • Забезпечення ефективної  роботи  методичного кабінету  школи.
 • Поширення педагогічного досвіду працівників навчального закладу. Удосконалення системи аналізу, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду через застосування інформаційних технологій.
 • Забезпечення змістовного  наповнення  веб-сайту школи. Покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази методичного кабінету.

  Робота над загальношкільною  методичною проблемою «Створення сучасного освітнього середовища закладу як необхідної складової всебічного розвитку здобувачів освіти на основі інноваційної діяльності педагогічного колективу» передбачає систему роботи, яка складається із п'яти етапів і розрахована до 2025 року. І етап, діагностичний, передбачав аналіз роботи навчального закладу за рік, планування роботи педагогічного колективу над єдиною навчальною проблемою, створення ініціативної групи для опрацювання та систематизації результатів анкетування, діагностування та вироблення мети, завдань, методів реалізації вибраної проблеми, організація роботи методичних об'єднань, підвищенню професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, включення вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворення їх на об’єкт цього вдосконалення. У 2020-2021 н. р. методична робота здійснювалася за основними організаційними формами: індивідуальною (самоосвіта вчителів, атестація, наставництво), груповою (шкільні методичні об'єднання, школа молодого вчителя) та колективними (засідання педагогічної ради, наради, семінари, предметні тижні).

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2020-2021  навчальний рік.

Протягом минулого навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- Підсумки результативності роботи методичної ради в 2019-2020 н.р.

- Основні напрямки методичної роботи у 2020-2021 н. р.

- Затвердження  планів  роботи шкільних методоб’єднань на 2020-2021 н.р.

- Робота з обдарованими дітьми

- Діяльність роботи шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.

Протягом 2020-2021 н. р.  у навчальному закладі працювало 8 методичних об’єднань:

 • методоб’єднання суспільно-гуманітарних дисциплін,
 • методоб’єднання природничих дисциплін
 • методоб’єднання математичних дисциплін,
 • методоб’єднання вчителів іноземних мов,
 • методоб’єднання художньо-естетичного циклу,
 • методоб’єднання вчителів початкової ланки,
 • методоб’єднання класних керівників
 • методоб’єднання фізкультурно-оздоровчих дисциплін.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність методичних об’єднань  було сплановано на основі річного плану роботи навчального закладу та загальношкільної  методичної проблеми. Кожне з них  провело по 4 засідання (1 онлайн), робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2020-2021  н. р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів

 

Щоб ознайомитися з повним текстом наказу, перейдіть за покликанням: Наказ про підсумки методичної роботи Осійського ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Ф.Потушняка у 2020-2021 н.р.

Категорія: Методична робота школи | Переглядів: 160 | Додав: marykopyn | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Пам'ятні дати
Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Архів записів

Copyright MyCorp © 2024